fbpx
Nieuws

Coronaprotocol en maatregelen

Het voetbalseizoen staat op het punt om weer te beginnen. Gelukkig! Wat zijn we blij dat er weer gevoetbald mag worden. Het is en blijft een rare periode en we zijn helaas nog niet van het Coronavirus af. De afgelopen tijd hebben wij julile geinformeerd over de noodzakelijke maatregelen die we hebben moeten treffen. Niet omdat we het zo leuk vinden maar omdat het gewoon moet.

Juist om ervoor te zorgen dat we allemaal snel weer op de ‘normale’ manier kunnen voetballen, moeten we ons houden aan de regels. Laten we blij zijn dat we in ieder geval weer mogen voetballen. En laten we dat niet verpesten door roekeloos gedrag in de kantine en rondom het veld. Dan zijn we over een paar maanden weer net zo ver van huis en zitten we weer met z’n allen in een lockdown.

We hebben een aantal algemene maatregelen. Daarnaast hebben we separate maatregelen voor trainers, begeleiding, spelers en toeschouwers. Klik hier om ze te lezen.

Deel 1: Algemeen

 • Gezond verstand gebruiken staat voorop! Wij rekenen op jullie!
 • Ben je 18 jaar of ouder: houd 1.5 meter afstand van andere personen van 18 jaar en ouder bij het betreden en verlaten van ons complex en langs de lijn (uitzondering tijdens het sporten).
 • Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of koorts? Blijf thuis en laat je testen!  Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie. 
 • Bij de kantine en de kleedkamers kun je je handen desinfecteren.
 • Schud geen handen en geef geen high fives.
 • Volg altijd de aanwijzingen en de instructies op van onze vrijwilligers en bestuursleden. We moeten het samen doen! 
 • Voor iedereen: Douchen is niet toegestaan. Kleed je zoveel mogelijk thuis om zodat de kleedkamer zo min mogelijk gebruikt hoeft te worden. We kunnen niet de 1,5 garanderen in onze kleedkamers. Tegenstanders zullen geïnformeerd worden.
 • Het is een ieders eigen verantwoordelijkheid om de regels na te leven. Als personen zich niet houden aan de veiligheidsregels en hygiënemaatregelen kan het Bestuur van vv Zwanenburg besluiten om sancties op te leggen. 

Deel 2: Op ons complex

 • Houd 1.5 meter afstand van elkaar (ook langs het veld en bij het betreden en verlaten van ons complex)!
 • Volg de pijlen van de looproutes op ons complex en in onze kantine
  • Ingang complex: via hoofdingang
  • Uitgang complex via hek tussen kleedkamers 9/10 en nieuwbouw (zgn. Ambulancehek)
  • Ingang kantine alleen via voorzijde (deur links naast het terras)
  • Uitgang kantine via tussendeur terras 
  • Ingang kleedkamers aan voorzijde gebouw
  • Uitgang kleedkamers aan zijkant (bij mini-veldje)
 • Om drukte bij het bestellen aan de bar zoveel mogelijk te voorkomen, maak gebruik van de teamkoffiekannen en kom zoveel mogelijk alleen bestellen.
 • Er geldt een maximum aantal van 40 bezoekers die tegelijkertijd in de kantine mogen zijn.
 • In onze kantine moet iedereen zitten – er zijn geen staanplaatsen (ook niet aan de bar). Er zijn 32 zitplaatsen. Op ons terras zijn er 28 zitplaatsen.
 • Consumeer je consumpties als je niet kan zitten in de kantine of op het terras dus buiten! 
 • Alleen betalen met PIN.
 • Fietsen en scooters zoveel mogelijk buiten het hek plaatsen
 • Per maandag 10 Augustus geldt er een registratieplicht voor de kantine met betrekking tot mogelijk brononderzoek door de GGD. Naam, telefoon en eventueel gezelschap moeten genoteerd worden wanneer u de kantine betreedt. Deze gegevens moeten wij maximaal 4 weken bewaren en worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor brononderzoek (privacywetgeving, AVG). 

Deel 3: Trainers/begeleiders

 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels die voor iedereen gelden in acht.
 • Kleed je thuis om.
 • Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.
 • Wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives.
 • Tijdens het sporten dient door de trainer/begeleider waar mogelijk 1.5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1.5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kantine en op het complex
 • Houd, waar mogelijk, 1.5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder.
 • Trainers hoeven geen 1.5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar.
 • Zorg ervoor dat spelers buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten zo min mogelijk fysiek contact hebben (zoals tijdens het vieren van een overwinningsmoment of tijdens een wissel).
 • Was voor en na de training grondig je handen.
 • Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt.
 • Verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen.
 • Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
 • Laat spelers bij voorkeur gefaseerd het sportveld betreden en verlaten.
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers, begeleiders, vrijwilligers en wisselspelers van 18 jaar en ouder onderling (ook in de dug-out).

Deel 4: Voor spelers

 • Gezond verstand gebruiken staat voorop! Wij rekenen op jullie!
 • Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of koorts? Blijf thuis en laat je testen!  Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. 
 • Houd er als speler van 18 jaar en ouder rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt als publiek en 1.5 meter afstand moet worden aangehouden.
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van 18 jaar en ouder 1.5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel.
 • Neem je eigen, gevulde bidon mee om uit te drinken.  
 • Volg altijd de aanwijzingen en de instructies op van onze vrijwilligers en bestuursleden. We moeten het samen doen!
 • Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn.
 • Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen of zingen langs en in het veld, is niet toegestaan.
 • Voor iedereen: Douchen is niet toegestaan. Kleed je zoveel mogelijk thuis om zodat de kleedkamer zo min mogelijk gebruikt hoeft te worden. We kunnen niet de 1,5 garanderen in onze kleedkamers. Tegenstanders zullen geïnformeerd worden.
 • In de dug-out geldt ook dat spelers en begeleiding van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand moeten houden.

Deel 5: Voor toeschouwers

 • Gezond verstand gebruiken staat voorop! Wij rekenen op jullie!
 • Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of koorts? Blijf thuis en laat je testen!  Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. 
 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht.
 • Er geldt een maximum aantal van 250 toeschouwers. 
 • Houd 1.5 meter afstand van elkaar (ook langs het veld en bij het betreden en verlaten van ons complex)!
 • Volg de pijlen van de looproutes in onze kantine.
 • Om drukte bij het bestellen aan de bar zoveel mogelijk te voorkomen, kom zoveel mogelijk alleen bestellen en indien open maak gebruik van de bar bij de bestuurskamer
 • In onze kantine moet iedereen zitten – er zijn geen staanplaatsen (ook niet aan de bar).
 • Alleen betalen met PIN.
 • Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen of zingen langs en in het veld, is niet toegestaan.
 • Volg altijd de aanwijzingen en de instructies op van onze vrijwilligers en bestuursleden. We moeten het samen doen!
 • Op de tribune is door middel van zwarte stippen aangegeven waar je kunt zitten

Over de schrijver

Redactie

Reageer

Klik hier om te reageren

Aanmelden lid

Sponsor

Aanmelden nieuwsbrief

Aankomende evenementen

Aankomende evenementen

Archieven