fbpx

Kledingfonds Jeugd VV Zwanenburg

Voor alle jeugdleden die veldvoetbal spelen of gaan spelen is er een kledingfonds bij onze vereniging, die via de contributie wordt gefinancierd. Alle jeugdleden krijgen hiervoor gedurende het seizoen een VV Zwanenburg shirt in bruikleen. De sokken en het voetbalbroekje moeten zelf worden aangeschaft, en kunnen bv online via de webshop worden aangeschaft. De uitgifte van de shirts vindt plaats via de teammanagers bij de start van een nieuw seizoen. Aan het einde van ieder seizoen moeten de shirts weer worden ingeleverd via de teammanagers. De teammanagers worden hierover elk seizoen tijdig op de hoogte gesteld.

Onderstaand is het reglement van het kledingfonds opgenomen:

Reglement Kledingfonds VV Zwanenburg

  1. De kleding en de teamtas zijn eigendom van VV Zwanenburg en worden ieder seizoen aan de teammanagers uitgereikt.
  2. Elke jeugdspeler die in een team KNVB veld-competitie speelt/gaat spelen heeft recht op gebruik van dit kledingfonds, dus spelers/speelsters van 7 jaar tot en met 18 jaar oud.
  3. De kleding mag uitsluitend tijdens een wedstrijd worden gedragen en niet tijdens de training of een andere gelegenheid, tenzij daar door het bestuur toestemming voor is gegeven.
  4. Er mogen geen andere sponsors, rugnummers of namen op de kleding worden aangebracht.
  5. Bij voorkeur wordt de kleding na iedere wedstrijd door de teammanager ingenomen en door één van de ouders gewassen.
  6. Als er tijdens het seizoen kleding aan een ander team wordt overgedragen (bij het wisselen van een speler naar een ander team), moet dit door de teammanager aan de kledingcommissie worden doorgegeven.
  7. Aan het eind van het seizoen moet de kleding met de teamtas door de teammanager weer bij de vereniging worden ingeleverd.
  8. Wanneer blijkt dat er kleding ontbreekt, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij het desbetreffende team/de speler.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Communicatie

Voor alle vragen van spelers en teammanagers, gaarne via onderstaand email adres.

E-mail: kledingbeheer@vvzwanenburg.nl

Aanmelden lid

Sponsor

Aanmelden nieuwsbrief

Aankomende evenementen

Aankomende evenementen

Archieven