fbpx

Gedragscode vv Zwanenburg

Samen zijn wij vv Zwanenburg. Onze vereniging wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Wat verstaan we onder waarden, normen en Fair Play?


Waarde 
= een principe die mensen belangrijk vinden om na te streven; het geldt als een richting voor het handelen. 

Norm = een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen; ook wel genoemd een concretisering van de waarde. 

Fair Play = eerlijk spelen. Je speelt volgens de gemaakte afspraken om de sport die je beoefent, voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden.

Waardering

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor de club. Van bestuurslid tot trainer, van barmedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk! 

Ieder weekend worden er vele wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen – naar behoren. Sport wordt daar beoefend zoals de bedoeling van het spel is. 

Soms gebeuren er rondom de voetbalvelden ook dingen die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld. 

“Voetballerij is een afspiegeling van de maatschappij” mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel!

Onze Club van Morgen en de gedragscode

Het bestuur van onze vereniging wil ervoor zorgen dat we ons allemaal als een “waardevolle voetbalvereniging“ gedragen. 

De volgende onderwerpen hebben hierop betrekking: 

 1. de 11 Gedragsregels
 2. de Gedragscodes specifiek
 3. het meldingsformulier overtreding normen en waarden. 

I.              De 11 Gedragsregels 

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat we gezamenlijk de vereniging inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. 

In deze Gedragscode vv Zwanenburg, waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd spreken we af deze te zullen nakomen. En zo nodig er elkaar op aan te spreken. 

Iedereen die zich op het complex van de vv Zwanenburg begeeft, heeft zich te houden aan de basis 11 spelregels van vv Zwanenburg. Wij rekenen op de positieve medewerking van een ieder, want vv Zwanenburg: dat ben jij!

 1. Bij vv Zwanenburg mag je zijn wie je bent, waarbij je rekening houdt met een ander
 2. Wij accepteren geen discriminatie, pesten, verbaal- of fysiek geweld
 3. Wij respecteren en accepteren de beslissingen van scheidsrechters en grensrechters
 4. Wij tonen respect en waardering voor elkaar, de tegenstander en het publiek
 5. De leiders, trainers en spelers staan op het veld, de rest van de aanwezigen staan altijd achter de hekken of duidelijk buiten het veld
 6. Op het veld laten wij de deelnemers het voetbalspel spelen
 7. Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en met ieders (sport-)materialen
 8. Wij zorgen met elkaar voor een veilige omgeving voor iedereen
 9. Wij zijn sportief, correct en natuurlijk willen wij winnen, maar niet ten koste van alles
 10. Supporters en begeleiding van vv Zwanenburg moedigen positief aan
 11. Wij zorgen voor goede sfeer en daarmee geven wij het goede voorbeeld aan onze (jeugd-)leden en bezoekers
 1.  

II.            De specifieke Gedragscodes

Gedragscodes vormen een nadere uitwerking van de gedragsregels. 

Gedragscodes gelden in meer of in mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Immers, voor ouders gelden andere codes dan voor jeugdleden. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden, waar ze ook op aangesproken kunnen worden. 

Wij onderscheiden specifieke gedragscodes voor: 

 1. sporters 
 2. ouders/verzorgers 
 3. (jeugd-)trainers/teammanagers
 4. bestuurders 
 5. scheidsrechters/wedstrijdleiders 
 6. toeschouwers 

1. Sporters 

 • Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
 • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen mogelijkheden.
 • Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 • Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent.
 • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken.
 • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

2. Ouders / verzorgers 

 • Forceer een kind, dat geen interesse toont, nooit om deel te nemen aan een sport. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
 • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd. 
 • Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Val een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen. Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken. 

3. (Jeugd-)trainers/teammanagers

 • Wees redelijk in uw eisen t.a.v. de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers.
 • Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
 • Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
 • Gun alle spelers bij benadering dezelfde speeltijd. 
 • Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren.
 • Gebruik passend taalgebruik en maak kinderen niet belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd. Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel.
 • Zorg voor deugdelijk en veilig materiaal.
 • Heb respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter.
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede en bij kinderen passende training.

4. Bestuurders 

 • Voer beleid dat gericht is op sportiviteit/fair play binnen uw vereniging en houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen. 
 • Evalueer het beleid periodiek en stuur waar nodig bij.
 • Stel kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc. 
 • Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.

5. Scheidsrechters / wedstrijdleiders 

 • Pas de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd.
 • Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig in te
  grijpen. 
 • Geen woorden maar daden. Uw eigen gedrag dient te allen tijde sportief te zijn.
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
 • Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief.

6. Toeschouwers 

 • Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters miniprofsporters. 
 • Gedraag u op uw best.
 • Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc.
 • Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als het gastteam. – Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Benader sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld.
 • Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters wedstrijdleiders.
 • Wees altijd sportief. 

III.          Melden overtreding gedragscode

Overtreding(en) van normen en waarden kunnen gemeld worden aan de vertrouwenspersoon en/of aan het bestuur.

Stuur daarvoor een email naar vertrouwenspersoon@vvzwanenburg.nl of meld het bij het Bestuur 

Aanmelden lid

Sponsor

Aanmelden nieuwsbrief

Aankomende evenementen

Aankomende evenementen

Archieven