fbpx

Jeugdplan Kanjers van Morgen

We bouwen verder!

Vanaf seizoen 2022/23 gaat voor ons jeugdplan Kanjers van Morgen een nieuwe fase aanbreken. In dit seizoen gaan we van start met een unieke samenwerking met de voetbalschool van Justin Ruiter, de JR Academy.

Waar komen we vandaan?

Toen in 2016 het KNVB rapport “Winnaars van Morgen” verscheen heeft de TC de innovatieve wijzigingen die binnen het amateurvoetbal werden geïntroduceerd als basis genomen voor een gehele nieuwe beschrijving van onze jeugdopleiding. Daaruit is inmiddels ons in 2022 vernieuwde Technisch Jeugdplan Voetbalzaken (TJP), ook wel ons Opleidingsplan, ontstaan. Het doel van de TC met dit plan was om binnen enkele seizoenen een jeugdopleiding te gaan neerzetten binnen onze dorpsvereniging die innovatief en relevant is binnen onze regio. Een opleiding die nieuwe jeugd trekt en zoveel mogelijk bestaande leden behoud. Een jeugdopleiding waarbij ieder lid telt en zich op zijn eigen nivo kan ontwikkelen.

Uiteindelijk zijn we in seizoen 2017/18 van start gegaan met ons plan, genaamd Kanjers van Morgen. De structuur van de vernieuwde jeugdopleiding kreeg een gezicht met een Hoofd Jeugd Opleiding en drie Train-de-Trainers. Onze ambitie; we willen zoveel mogelijk eigen opgeleide jeugdleden doorgestroomd zien naar onze senioren teams, hetzij prestatief, hetzij recreatief, waarbij ieder jeugdlid qua opleiding en ontwikkeling gelijke kansen heeft gekregen.

Uiteindelijk is de visie van de TC dat het opleiden van spelers belangrijker is dan winnen. Bij vv Zwanenburg staat de ontwikkeling van de individuele speler in relatie tot zijn talent en ambitie centraal. Bovendien, plezier in het spel meegeven door het creëren van een veilige leefomgeving via enthousiaste begeleiding en het bewaken daarvan door alle betrokkenen.

Hieronder enkele documenten die interessant zijn voor alle trainers, teammanagers en andere betrokkenen bij onze jeugdopleiding:

 • Via deze link kan je een verkorte versie van het Jeugd Voetbalplan vinden.
 • Deze link geeft weer welke spelintenties wij hanteren in onze opleiding bij de onderbouw.
 • Deze link is het document waarmee alle jeugdtrainers en JRA te werk gaan binnen onze jeugdopleiding.
 • Deze link beschrijft de leeftijdsgebonden kenmerken waarmee we rekening houden tijdens de jeugdopleiding bij VVZ.

Waar staan we voor?

De missie die vv Zwanenburg uitdraagt is een vereniging waar jong en oud graag samenkomen om het spel voetbal te kunnen leren en te mogen spelen in een veilige, toegankelijke en sportieve omgeving.

vv Zwanenburg is een dorpsvereniging binnen het dorp Zwanenburg, in de gemeente Haarlemmermeer, waar voor ieder individu een juiste balans is tussen plezier en prestatie en waar we elkaar allemaal kennen, steunen en respecteren. Wij staan als vereniging voor het binden en verbinden binnen onze gemeenschap. Samen zijn wij vv Zwanenburg.

Waar gaan we voor?

Bij vv Zwanenburg streven wij naar het creëren van een omgeving waar elk individu telt, en waar ieder team naar een passend niveau wordt begeleid. Hierin streven wij er naar dat ieder individu en ieder team van harte welkom is en waar voor iedereen een gelijkwaardige positie wordt geboden, waarin wij met positieve begeleiding, spelplezier en sportief gedrag alle teams een maximaal haalbare prestatie willen laten bereiken.

Waar gaan we heen?

Via de doorvertaling van Kanjers van Morgen met de samenwerking met de voetbalschool JRA gaan we door waar we mee zijn gestart: het aanbieden van leeftijdsspecifieke training stof per leeftijdscategorie, die in periodieke vormen wordt aangeboden. Deze vormen worden zorgvuldig ieder seizoen door onze Hoofd Jeugd Opleiding opgesteld en zijn gericht op het optimaal opleiden en ontwikkelen van alle jeugdleden per leeftijdsgroep. De HJO overlegt dit vervolgens aan het begin van het seizoen met het kader van JRA; Justin Ruiter en Gianni Oosterhoff. Zij begeleiden vervolgens gedurende het seizoen de trainingen op het veld, voor de gehele jeugd, in de gehele breedte. op het veld. De trainingen zullen worden gegeven door een mix van trainers van JRA en eigen trainers van vv Zwanenburg. Het grote voordeel van deze aanpak is dat werkelijk alle jeugdleden op dezelfde manier training wordt geboden, zowel kwalitatief als kwantitatief.

JRA zal de reguliere trainingen voor alle jeugdteams vanaf seizoen 2022/2023 gaan verzorgen, op basis van de volgende voorwaarden:

 • De HJO blijft gezicht van de opleiding
 • De TC blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de gehele jeugdopleiding
 • Vast gezicht van JRA altijd aanwezig (Gianni)
 • Alle teams trainen allemaal 2 maal per week, 40 weken per seizoen
 • Alle jeugdbegeleiders een VOG
 • Alle jeugdtrainers ontvangen een vrijwilligersbijdrage, hoogte afhankelijk van certificaat en ervaring
 • Alle jeugdtrainers worden in de mogelijkheid gesteld zich te ontwikkelen via een KNVB gecertificeerde opleiding
 • Verhouding jeugdtrainers VVZ-JRA: Zoveel mogelijk eigen (opgeleide) jeugdtrainers, daar waar nodig aangevuld door trainers van JRA

In seizoen 2022/23 starten we met het opleiden en ontwikkelen in circuitvorm voor de gehele onderbouw, dus van de MINIS tot en met de O12. Dit zal betekenen dat op de trainingsdagen er geen vaste trainers per team op het trainingsveld staan, maar verscheidene trainers per onderdeel waar alle jeugdspelers per team voorbij zullen komen. Hierdoor is er maximaal aandacht voor een consistente en gelijke ontwikkeling voor alle jeugdspelers die de basis van het voetballen aangeboden krijgen. De visie van onze voetbalopleiding onder toezicht van de HJO en de TC staat hierbij centraal.

Bij de teams van de middenbouw (O13 t/m O15) en de bovenbouw (O16 t/m O19 en de O23) zullen er wel vaste trainers in samenwerking met JRA trainers op de trainingsvelden staan. Hierdoor kan er in deze leeftijdsgroepen meer aandacht komen voor team gerichte opleiding, geheel aangepast op het nivo en gewenste ontwikkeling. Ook hier zullen circuitvormen de basis zijn, en ook hier zal de visie van onze jeugdopleiding onder toezicht van de HJO en de TC centraal staan.

Het Opleidingsplan zal voortdurend getoetst moeten worden aan de praktijk. Waar nodig zal het plan worden aangepast. Het TJP is ontstaan vanuit de visie beschreven in het Beleidsplan Voetbal Zaken (BVZ), waarbij PLEZIER, PRESTATIE en RESPECT belangrijke steekwoorden zijn.

Vanuit de visie en het DNA van de vv Zwanenburg is het een belangrijke keuze geweest om de aandacht op alle (jeugd) leden te richten en om niet over jeugdselectieteams te denken en te praten. Het doel is dan ook om het verschil tussen hoog en laag niveau per speler en team dichter bij elkaar te brengen in onze vereniging. Wij zijn er van overtuigd dat op deze manier zowel het plezier als de prestaties uiteindelijk hoger zullen zijn bij alle spelers en begeleiders.

In het seizoen 2023/24 is de samenwerking met JRA gecontinueerd, maar onder aanvoering van een ander samengestelde TC. Ook is er afgesproken dat we opzet met de circuitvormen continueren voor de onderbouw (MINIS t/m O12) met verschillende trainers per onderdeel, en vanaf de middenbouw de trainingsvormen aanbieden via vaste trainers per team. De visie van de jeugdopleiding blijft in handen van VVZ via de nieuwe TC, met periodieke evaluatie momenten tussen VVZ en JRA. Er wordt volop geïnvesteerd in het enthousiasmeren om onze eigen jeugdspelers op te leiden als JRA-trainer, waardoor we verder bouwen aan continuïteit en ons eigen gezicht, zoals beschreven in de visie van “Kanjers van Morgen”.

Aanmelden lid

Sponsor

Aanmelden nieuwsbrief

Aankomende evenementen

Aankomende evenementen

Archieven