fbpx

Historie vv Zwanenburg

vv Zwanenburg is opgericht op 30 juni 2005. In een paar maanden tijd kan je nagenoeg geen geschiedenis schrijven, maar de verenigingen die opgegaan zijn in vv Zwanenburg hebben een rijk verleden. Lees hieronder meer over R.K.V.V. NAS en s.v. Halfweg.

Geschiedenis R.K.V.V. NAS

Het opschrijven van de geschiedenis van een voetbalvereniging kan bijna niet anders dan onvolledig zijn. In de vervlogen jaren waarin zoveel mensen bij een vereniging betrokken zijn geweest, vergeet men gauw heel belangrijke feiten, daarbij komt dan bovendien ook nog dat een ieder zijn eigen sportieve hoogtepunten heeft gekend.

Maar laten wij toch proberen om u in vogelvlucht het volgende te vertellen: Op dinsdagavond 25 mei 1931, kwamen enkele jongemannen bij elkaar om de mogelijkheid te bespreken tot de oprichting van een katholieke voetbalvereniging. Toen het plan eenmaal gerijpt was werd het ook uitgevoerd en zo werd op die gedenkwaardige avond de R.K. V.V. “Na Arbeid Sport” opgericht (in de volksmond NAS). Deze oprichting kwam tot stand door de heren:

Theo Ruijgrok (voorzitter),
Co Meegdes (secretaris),
Boud Bottelier (penningmeester) en
Kapelaan H. Westdijk (geestelijk adviseur).

Kapelaan Westdijk was degene die de eerste doelpalen en een bal schonk, maar daarna moest er natuurlijk nog een veld komen. Het werd een stukje grasland waar op door-de-weekse dagen de koeien graasden, maar dat gaf helemaal niets. Het eerste voetbalveld lag, volgens de overlevering, waar thans de Irenestraat is gevestigd. Het stond meer onder dan boven water maar dat vormde geen enkel probleem. Verkleden mocht men zich in een armzalig houten schuurtje maar het belangrijkste was datr kon gevoetbald worden.

Het eerste elftal zag er in 1931 als volgt uit: B. Bottelier, H. Bottelier, P. Bottelier, J. Groenewegen, B. Kassing, G. Kuit, J. Koekenbier, F. Lücke, F. Meegdes, J. Meegdes, P. Meegdes, J. van Nieuwburg, W. van Scheppingen, C. Speijker en J. van Velzen.

In januari 1932 ging men onderhandelen met het gemeentebestuur van Haarlemmerliede over een opgespoten terrein gelegen tussen de Min. C. v.d. Lindenstraat en de Osdorperweg, thans Polanenstraat geheten. Enkele weken later werden de onderhandelingen met succes afgerond. Hierna is er nog gevoetbald aan de IJweg, Bauduinlaan en wederom in Zwanenburg aan de Populierenlaan. Dat het makkelijker is een club op te richten dan in stand te houden bleek al spoedig. Men stond al snel voor grote moeilijkheden. Niet alleen waren de financiële middelen een probleem, de vereniging bleek ook haast ten onder te gaan door een gebrek aan goede leiding. De geestelijk adviseur bleek de reddende engel. Hij benoemde een nieuw bestuur waarvan de leden geen binding hadden met NAS en daarom een frissere kijk op de zaak hadden. Het trio H.M. van Bruggen, Y. de Lange en W.C. Fijen waren de nieuwe bestuursleden (zij vormden het dagelijks bestuur) die de zware taak op zich namen de vereniging weer te laten bloeien en groeien.

Onder hun energieke leiding nam NAS in aanzien en innerlijke kracht toe en zij legden de basis waarop de latere besturen konden voortbouwen. Alle kinderziektes en gebreken bezorgden NAS zeker in de beginperiode heel wat angstige uurtjes, maar na de vele ups en downs in de eerste vijf jaar ging het daarna met de groei van de vereniging voortreffelijk. Het ledenaantal van de vereniging groeide van 20/60 in de beginjaren 1931/1936 tot een totaal van 610 in mei 2005. In de loop van het bijna 75-jarige bestaan van de vereniging hebben zeer veel vrijwilligers energie gestoken in de vereniging waardoor NAS een sterke positie in het dorp heeft verworven.

De boeken vertellen tevens dat in de beginjaren regelmatig een kampioenschap gevierd kon worden. Het eerste elftal klom in 5 jaar tijd van de 4e naar de 1e klasse; een ongeëvenaarde prestatie. Het gaat te ver om alle kampioenschappen van alle elftallen van zowel senioren als jeugd op te noemen, maar u kunt van ons aannemen dat dit er vele waren in het bijna 75-jarig bestaan van de R.K. V.V. “N.A.S.”. In het laatste jaar van het bestaan van de vereniging speelde het eerste elftal van de zaterdag in de 1e klasse van de KNVB en het eerste elftal van de zondag in de 4e klasse van de KNVB.

Na bijna 75 jaar op eigen benen te hebben gestaan werd op 1 juli 2005 de fusie tussen de R.K. V.V. “N.A.S.” en de S.V. Halfweg een feit. Twee gezonde verenigingengaan vanaf het seizoen 2005/2006 van start onder de naam “v.v. Zwanenburg”.

Geschiedenis SV Halfweg

In het najaar van 1919 kregen verschillende jongelui het idee om in het toen nog kleine dorp Halfweg-Zwanenburg een voetbalclub op te richten. De eerste vergadering werd gehouden op 13 december 1919 in het toenmalige café Greeven aan de Haarlemmermeerstraat. Hier werd definitief tot oprichting overgegaan en er werd een bestuur gekozen. Dit eerste bestuur bestond uit de heren: J. van Keulen, voorzitter, J. Scheffer, secretaris, J. Frankfort, penningmeester en P. Visser, commissaris. De naam van de jonggeborene was toen “Halfweg Vooruit”. De bond verkortte de naam tot “Halfweg”. De eerste wedstrijd werd tegen Spaarndam 1 gespeeld en werd met 4-2 verloren. Niet slecht, omdat er bij Halfweg verscheidene spelers waren die nog nooit gevoetbald hadden.

Net als bij NAS werd er ook bij sv Halfweg op zaterdag gevoetbald. Die kenden een goede periode en wisten tot in de 2e klasse KNVB te komen. Vlak voor de fusie was er op zaterdag geen 1e elftal meer en was het 2e een recreatie elftal.

Accommodatie

Het eerste veld lag aan de Olmenlaan, ter hoogte van het huidige politiebureau. Er moest omgekleed worden in de schuur van de heer Scheffer. Er is daarna veel verhuisd, o.a. in 1921 naar het terrein aan de Spaarndammerdijk. De huur van dit terrein was toen al 1.000 gulden per jaar! Na 2 jaar verhuisde de club naar de IJweg. Daar is men 11 jaar gebleven. In 1934 werd er een tweede terrein in gebruik genomen en werd er een houten clubhuis met kleedkamers gebouwd samen met een kleine tribune. In 1957 werd er een nieuw bestuur gekozen met als voorzitter de legendarische Piet v.d. Linden. Pas in 1973 legde hij zijn voorzitterschap neer. Dit nieuwe bestuur begon in 1960 de eerste besprekingen over de gemeentelijke plannen tot aanleg van drie nieuwe sportvelden. In het seizoen 1964/1965 betrok Halfweg de huidige accommodatie. Ook in dit jaar werd er met de bouw van de huidige kantine begonnen, onder leiding van de heren O. Postma en J.Cornelissen. Op 29 april 1967 was het zover: burgemeester Dijckmeester van de Haarlemmermeer kwam het fraai uitgevallen “ Halfweg-tehuis” openen. 2 jaar later kreeg Halfweg een nieuwe buurman, de rkvv NAS.

Speelniveau

En het seizoen 1920-1921 ging Halfweg in de 2de klasse H.V.B. voetballen en reeds binnen 3 seizoenen promoveerde men naar de 4e klasse van de KNVB. In 1930 werd men kampioen van de 4e klasse van de KNVB. Het 40-jarig bestaan in 1959 ging voor het inmiddels Koninklijk goedgekeurde Halfweg (1950) gepaard met een dieptepunt, nl. degradatie naar de 2e klasse H.V.B. In de jaren 60 kwam Halfweg weer in de 4de klasse KNVB terecht. Het hoogtepunt kwam in 1971 toen het kampioenschap in de 4de klasse gevierd kon worden en Halfweg 2 jaar lang uitkwam in de 3de klasse KNVB. Sindsdien was het stuivertje wisselen tussen de KNVB en de H.V.B. (later na opheffing HVB, de 5de klasse KNVB) In het laatste jaar van het bestaan van de s.v. Halfweg speelde het 1e in de 5e klasse KNVB.

Sportvereniging

In 1941 vond de fusie met het Christelijke Z.S.V. plaats. Ook werd er een honkbalafdeling opgericht. Met al een onderbreking van 4 jaar in de jaren 60, werd de honkbalafdeling in 1971 definitief opgeheven. In 1965 werd er ook een basketbalafdeling opgericht, deze hield in 1973 weer op te bestaan. In 1966 ging de handbalvereniging “Atlas” een afdeling vormen van de in“Sportvereniging” herdoopte voetbalvereniging “Halfweg”. In 1970 werd ook de voormalige judo-vereniging “Yoshi” bij de sportvereniging ingelijfd. Zowel de handbalafdeling als de judoafdeling werd in de jaren 90 opgeheven.

Fusie

Na 2 jaar vergaderen werd in 2005 de fusie een feit. Twee verenigingen met een respectabele leeftijd (Halfweg 86 jaar en NAS 75 jaar) gaan met ingang van het seizoen 2005-2006 onder de naam vv Zwanenburg een hopelijk mooie voetbaltoekomst tegemoet.

Geschiedenis Oud Papier Acties

Jaren haalden de vrijwilligers van RKVV NAS in Zwanenburg en Halfweg maandelijks het Oud Papier op. Ook bij SV Halfweg kon men Oud Papier inleveren. Vanweg de arbeidsintensiteit van het ophalen van het papier en de steeds grotere mobiliteit binnen onze dorpen is enige jaren terug besloten te stoppen met het ophalen van het Oud Papier. We gaan nog steeds door met het inzamelen van Oud Papier door op onze parkeerplaats Oud-Papier-containers te plaatsen waar alle dorpsbewoners hun Oud Papier kunnen achterlaten. Daarbij dient vermeld te worden dat de containers absoluut niet bedoeld zijn voor het dumpen van grofvuil of ander afval!!! Tegenwoordig kun u ook bij ons uw oude kleding(goed verpakt) en inkt cartridges (in de hal) inleveren.

Aanmelden lid

Sponsor

Aanmelden nieuwsbrief

Aankomende evenementen

Aankomende evenementen

Archieven