fbpx

Onze club van Morgen

De Club van Morgen is het plan zoals in de ALV van juni 2019 is gepresenteerd. vv Zwanenburg bereidt zich voor op de toekomst om te zorgen dat we nog jaren van onze club kunnen blijven genieten.
De belangrijkste peilers van de club van Morgen zijn:

  • Het voetbal zelf uiteraard. Met het plan Kanjers van Morgen werken we daar heel hard aan.
  • De financiën. vv Zwanenburg is financieel gezond en er wordt altijd gezocht om kosten te besparen of inkomsten te vergroten uit bijvoorbeeld sponsoring en evenementen
  • Samenwerking met gemeenten en andere verenigingen.
  • Het verenigingswerk. De organisatie van de werkzaamheden van VV Zwanenburg steunt voor een belangrijk deel op werkzaamheden die kosteloos door leden worden uitgevoerd. Op deze manier kan er binnen de vereniging voor een lage contributie op een prachtig onderhouden complex op alle niveaus gevoetbald worden. Om dit mogelijk te maken heeft vv Zwanenburg een protocol verenigingswerk. Ieder lid is verplicht om als onderdeel van het lidmaatschap een verenigingstaak of -functie uit te voeren. Dit is de basis voor een gezonde vereniging en we hopen dat iedereen zijn/haar steentje bijdraagt.

Meer informatie op de volgende pagina’s:

Aanmelden lid

Sponsor

Aanmelden nieuwsbrief

Aankomende evenementen

Aankomende evenementen

Archieven