fbpx

Lidmaatschap

Lid worden

Lid worden?

Het is bij ons mogelijk een keer mee te trainen om te kijken of je het wat vindt. Meld je hiervoor digitaal aan via dit email adres: tc@vvzwanenburg.nl met je naam, woonplaats en leeftijd.

Via een antwoord op deze mail geven wij je aan hoe laat je je bij welk team kan melden. Kinderen kunnen dat al doen vanaf hun vijfde verjaardag.

Wil je lid worden? Klik dan op deze link. Je meldt je aan bij vv Zwanenburg via de website van de KNVB. Dan sta je direct goed geregistreerd bij ons!

Aanmelden lid vv Zwanenburg

Na registratie wordt er gekeken of, en waar er plek is. Er volgt altijd terugkoppeling. Bij beschikbaarheid volgt een kennismakingsgesprek. Woon je in het duodorp Halfweg / Zwanenburg? Dan heb je voorrang.

NB: De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, zoals beschreven in ons privacy statement.

Contributie per categorie

De contributie is als volgt vastgesteld:

CategorieContributie per 2023-2024
Senioren€ 258,50 *
Senioren 7×7€ 126,50 *
O23€ 258,50 *
O13/O14/O15/O16/O17/O18/O19€ 247,50 **
O8/O9/O10/O11/O12€ 220,00 **
MINI’S€ 165,00 **
  
Zaalvoetbal€ 150,00 ***
  
NSL (Niet-spelend lid)€ 60,00
DonateurVanaf € 20,00

* = exclusief borg verenigingswerk
** = inclusief bijdrage voor kledingfonds maar exclusief borg verenigingswerk
*** = per team maximaal € 1200,00

Bankrelatie

Rabobank Nr.: IBAN: NL92 RABO 0113 0606 29 – BIC: RABONL2U
t.n.v. vv Zwanenburg te Zwanenburg
Onder vermelding van: KNVB relatienummer én de naam van het lid.

Automatisch incasso

Nieuwe inschrijvingen dienen hun contributiebetaling door middel van automatische incasso te voldoen. Het tweede blad bij het inschrijfformulier dient hiervoor ondertekend te worden, zodat u akkoord gaat met een automatisch incasso. Lever dit tezamen met het aanmeldingsformulier in. De ”vereniging” verplicht zich, alvorens tot incasso over te gaan, via haar website kenbaar te maken per welke datum de contributie geïncasseerd zal worden. Betaling van de contributie dient vóór aanvang van het seizoen te zijn ontvangen door de penningmeester.

Vrijwilligers bij de vv Zwanenburg

Zodra u zichzelf (of een jeugdlid) inschrijft, bent u tevens verplicht om u aan te melden om een verenigingstaak uit te voeren. Zoals bij nagenoeg alle verenigingen, is ook de vv Zwanenburg afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. U geeft dit aan op het inschrijfformulier en wordt vervolgens door een vrijwilliger van de club benaderd voor verdere invulling van deze taak. Voor vragen hierover kunt u mailen met onze vrijwilligerscoördinator.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan uitsluitend worden beëindigd door een bericht te sturen naar opzeggen@vvzwanenburg.nl, met daarin duidelijk de naam, het team en de reden van opzegging. De opzeggingen die vóór 31 mei van het lopende seizoen worden ontvangen zullen worden behandeld. U ontvangt een bevestigende email terug. Let op: geef dus geen opzegging door bij een trainer of teammanager, wij behandelen alleen opzeggingen die direct per bovenstaand email adres binnen komen.

De club ontvangt regelmatig een verzoek tot restitutie van contributie omdat de privésituatie van een lid is veranderd, door bijvoorbeeld verhuizing, blessure of door werkomgeving en hij / zij daardoor een deel van het seizoen niet heeft kunnen spelen. Wij wijzen u erop dat de club hiervoor niet verantwoordelijk is. Indien u vóór 31 mei van het lopende seizoen laat weten dat u niet in staat bent om te spelen, kan uw lidmaatschap met ingang van het nieuwe seizoen worden stopgezet of kunt u donateur worden.

Wanneer uw opzegging van het lidmaatschap ná 31 mei van een lopend seizoen is ontvangen door de vereniging, worden administratieve kosten a 50,- in rekening gebracht. Op het moment dat er een opzegging gedurende het seizoen (vanaf start competitie, 1 september) door ons wordt ontvangen, bent u gehouden de contributie voor het nieuwe seizoen in zijn geheel te voldoen.

Aanmelden lid

Sponsor

Aanmelden nieuwsbrief

Aankomende evenementen

Aankomende evenementen

Archieven