fbpx
Nieuws

Vacature verenigingsmanager

Vacature verenigingsmanager vv Zwanenburg

Tijdens de ALV van 19 juni jl. hebben de leden ingestemd met het aanstellen van een verenigingsmanager binnen vv Zwanenburg. Het bestuur heeft het volgende profiel opgesteld voor de functie en nodigt geïnteresseerden van harte uit om te reageren.

Verenigingsmanager vv Zwanenburg (24 uur per week)

Over vv Zwanenburg

Vv Zwanenburg is een voetbalvereniging met een rijke traditie. De vereniging bestaat bijna 100 jaar en is ontstaan als gevolg van de fusie in 2005 van de twee dorpsverenigingen RKVV NAS en SV Halfweg. De club telt ongeveer 600 leden. De vereniging is sterk afhankelijk van vrijwilligers. Vv Zwanenburg zoekt een verenigingsmanager die een zeer centrale rol krijgt binnen de vereniging.

Over de functie

De verenigingsmanager heeft een belangrijke, sturende, uitvoerende, controlerende, ondersteunende en sociale functie binnen onze vereniging. Hij/zij is verantwoordelijk voor het inventariseren, organiseren en het (doen) uitvoeren van ledentaken binnen het “vrijwilligersbeleid” van vv Zwanenburg. De verenigingsmanager werkt nauw samen met het bestuur en de diverse commissies van vv Zwanenburg.

Dienstverband voor 24 uur per week op jaarbasis. Op jaarbasis varieert de werkweek in aantal uren, tijdens het reguliere voetbalseizoen zal dit hoger liggen en tijdens de zomer-, en winterstop lager.

Positie in de organisatie

 • Rapporteert en informeert het bestuur omtrent planning en realisatie van activiteiten. 
 • Neemt op verzoek van het bestuur deel aan de bestuursvergaderingen of levert input voor deze vergaderingen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Geeft uitvoering aan het vrijwilligersbeleid van vv Zwanenburg door afstemming van wensen van leden op de belangen van vv Zwanenburg.
 • Inventariseert ledentaken in overleg met het bestuur en de diverse commissies van vv Zwanenburg;
 • Verzorgt de planning van ledentaken, bijvoorbeeld de indeling van het kantinerooster;
 • Bewaakt en/of begeleidt de uitvoering van ledentaken;
 • Informeert (nieuwe) leden over het vrijwilligersbeleid van vv Zwanenburg;
 • Opzetten sociaal project ‘vv Zwanenburg werkt’;
 • Actieve rol in het werven van nieuwe leden;
 • Beheert de kantine en laat de kantine renderen;
 • Stuurt de barcoördinator en vrijwilligerscoördinator aan.

Is aanspreekpunt voor externe partijen

 • Onderhoudt contact met de leveranciers;
 • Verantwoordelijk voor inkoop kantine;
 • Coördineert aanvragen “externe gebruikers” van de accommodatie;
 • Beheert binnen de geldende afspraken het onderhoud van velden en gebouwen;
 • Is aanwezig bij levering of reparatie van apparatuur;
 • Coördineert de schoonmaak van de accommodatie.

Kwalificaties en eigenschappen

 • Analytisch en beleidsmatig kunnen denken
 • Deskundig op het gebied van werken met vrijwilligers (ervaring, opleiding)
 • Zelfstandig kunnen werken (prioriteiten bepalen, leiding geven, overleggen, problemen oplossen, keuzes maken)
 • Goede sociale vaardigheden (contacten kunnen leggen en omgaan met zeer verschillende mensen, luisteren, invoelen, individuele en groepsgesprekken voeren, omgaan met emoties, omgaan met weerstanden en kritiek)
 • Goede leidinggevende vaardigheden (verschillende leidinggevende stijlen kunnen hanteren, motiveren en stimuleren van vrijwilligers, taken verdelen en delegeren, teamvorming)
 • Gastheer of gastvrouw pur sang
 • Flexibel, enthousiasmerend en dynamisch
 • Vertrouwelijk kunnen omgaan met informatie
 • Affiniteit met sport (voetbal)
 • Bij voorkeur woonachtig in of in de omgeving van Zwanenburg

Informatie over de functie kun je krijgen via Oos Kesbeke (voorzitter vv Zwanenburg). Hij is bereikbaar via bestuur@vvzwanenburg.nl of 06 -51 84 30 38.

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer voor 15 augustus en stuur jouw motivatiebrief plus CV naar bestuur@vvzwanenburg.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

We zijn voor deze functie op zoek naar een ZZP-er die voldoet aan de juridische en fiscale eisen.

Over de schrijver

Redactie

Reageer

Klik hier om te reageren

Aanmelden lid

Sponsor

Aanmelden nieuwsbrief

Aankomende evenementen

Aankomende evenementen

Archieven